TUYÊN BỐ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Quyền sử dụng trang web và nội dung
Bạn có thể truy cập, xem và in nội dung trên trang web này miễn là bạn chỉ sử dụng nội dung đó cho mục đích thông tin, phi thương mại. Nếu bạn muốn liên kết tới bất kỳ phần nào của trang web này, bạn phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của Living Nature Viet nam. Bạn không được sử dụng trang web này hoặc nội dung trên trang web đó cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc theo bất kỳ cách nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Living Nature Viet Nam.
Nội dung được truy cập thông qua trang web
Mặc dù Living Nature Viet Nam đã cố gắng đảm bảo thông tin trên trang web này là hiện tại, chính xác và đầy đủ, nhưng nó không đảm bảo thông tin đó sẽ hiện hành, chính xác hoặc đầy đủ khi bạn truy cập. Living Nature Viet Nam chỉ cung cấp thông tin trên hoặc truy cập thông qua trang web này, trên cơ sở “nguyên trạng”. Bạn phải tự đánh giá sự phù hợp của nội dung hoặc các dịch vụ cho mục đích của riêng bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành động bạn thực hiện dựa vào thông tin trong hoặc truy cập thông qua trang web này. Living Nature Viet Nam có thể thay đổi nội dung hoặc dịch vụ được mô tả trên trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Người dùng tìm cách dựa vào hoặc xác minh bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào có trên trang web này phải liên hệ với Living Nature Viet Nam hoặc qua điện thoại theo số +84 946698350 hoặc qua email.
Tất cả trách nhiệm bị loại trừ
Trong phạm vi được luật pháp cho phép: tất cả các bảo đảm, tuyên bố và bảo đảm (không rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định) đều bị loại trừ, bao gồm không giới hạn, phù hợp, tập thể dục cho mục đích, tính chính xác hoặc đầy đủ của trang web này hoặc thông tin trong hoặc các sản phẩm được truy cập thông qua nó; và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào, hoặc tổn thất gián tiếp hoặc thiệt hại do bất kỳ loại nào, gây ra hoặc phát sinh cho bạn liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc thông tin trong hoặc các sản phẩm được truy cập thông qua nó.
Cam kết bảo mật
Living Nature Viet Nam thu thập, lưu giữ và cập nhật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp bằng 2 cách:

  • Trực tiếp, ví dụ bằng cách bạn gửi cho chúng tôi một email hỏi về thông tin về các dịch vụ hoặc sự kiện Living Nature, hoặc để đi vào danh sách gửi thư
  • Gián tiếp thông qua việc bạn sử dụng trang web này và các dịch vụ và chức năng được cung cấp thông qua nó.

Living Nature Viet Nam dự định sử dụng thông tin này cho các mục đích:

  • Cung cấp, giám sát và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ hiện có và tương lai cho bạn;
  • Thông báo cho bạn về những sự kiện, cơ hội trong các lĩnh vực hoặc hoạt động bạn đã từng quan tâm hoặc chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm.

Living Nature Viet Nam dự định cung cấp số liệu thống kê tổng thể về người dùng, sử dụng trang web, nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ, cơ sở và thông tin, mẫu lưu lượng truy cập và thông tin trang web có liên quan đến các bên thứ ba có uy tín. Các thống kê này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân bạn. Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân mà Living Nature Viet Nam nắm giữ về bạn bất cứ lúc nào. Bạn có thể yêu cầu xóa khỏi danh sách gửi thư của Living Nature Viet Nam hoặc dịch vụ chúng tôi tương tự bằng cách gửi email Hủy đăng ký. Quyền loại bỏ của bạn có thể phải tuân theo bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho danh sách hoặc dịch vụ có liên quan.
Quyền sở hữu trí tuệ
Mọi quyền được bảo lưu.Tất cả sở hữu trí tuệ trên trang web này, bao gồm không giới hạn, các tác phẩm văn bản, đồ họa và bản quyền thuộc sở hữu của Living Nature Viet Nam (hoặc nhà cung cấp nội dung có liên quan). Living Nature Viet Nam là chủ sở hữu độc quyền của tất cả các quyền trong biên soạn, thiết kế và bố trí của trang web này.
Thuế
Tất cả giá sản phẩm trên web đã bao gồm thuế. Xin lưu ý: Khách hàng chịu trách nhiệm xác định nghĩa vụ thuế và thanh toán mọi khoản phí thuế được áp dụng khi nhận hàng.
Về đơn đặt hàng của bạn
Nếu bạn có thắc mắc về đơn đặt hàng trực tuyến bạn đã đặt, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi tới hotline +84 946698350 hoặc gửi email cho chúng tôi bằng cách truy cập mục Liên hệ. Vui lòng cung cấp các chi tiết như số hóa đơn / ngày mua của bạn và yêu cầu cụ thể – điều này sẽ giúp chúng tôi cung cấp phản hồi nhanh chóng.
Cảm ơn bạn đã mua sắm với chúng tôi tại livingnature.com.vn